Numerologisch cadeautje: Jouw persoonlijke jaargetal

Net als het komen en gaan van de seizoenen in de natuur, is ook het leven een aaneenschakeling van oneindige herhalende patronen en ritmes. Volgens de getallenleer is onze levensweg in te delen in 9-jarige ontwikkelingscycli. Een cyclus komt overeen met het scheppingsproces in de natuur van zaaien tot oogsten.

Ons persoonlijk jaargetal weerspiegelt de energie van de fase waarin we ons bevinden. Ieder jaar brengt een nieuw thema, nieuw uitdagingen en mogelijkheden met zich mee.

Elk persoonlijk jaar begint op je verjaardag en loopt door tot de volgende verjaardag. De energie van jouw jaargetal heeft grote invloed op je ervaringen en activiteiten. De eerste drie maanden na je verjaardag sta je nog steeds in zekere mate onder invloed van de energie van jaar ervoor, terwijl er in de laatste 3 maanden vóór jouw volgende verjaardag al iets te merken is van de invloed van het volgende jaargetal. De energie van jouw jaargetal helpt je om met de stroom mee te gaan en de heersende energie te benutten om te groeien volgens de wetten van de natuur.

Je rekent je persoonlijke jaargetal als volgt uit. Voorbeeld: Ik ben jarig op 15 juli 2013. Mijn persoonlijke jaargetal voor het jaar 15 juli 2013 tot 15 juli 2014 is 1+5+0+7+2+0+1+3=13/6 (=4+5). Het is dus de bedoeling om de uitkomst te herleiden 1 getal, in mijn geval is dat 9. Tot 22 augustus 2013 zal ik tevens onder invloed staan van de energie van de 5.


Betekenis persoonlijk jaargetal

1 – Creativiteit en Zelfvertrouwen

Dit jaar begin je aan een nieuwe cyclus. Het is het jaar van creativiteit, van zaadjes planten, en van je zelfverzekerd opstellen voor nieuwe mogelijkheden in je leven. Dit kan een tijd van plannen, maar ook van aanplanten zijn, van voornemens maken, en een kaart tekenen. Het is tijd om het oude los te laten en met iets nieuws te beginnen. Breek met alle energieverslindende situaties waar je in zit. Dit jaar staat in het teken van op jezelf staan, onafhankelijkheid en individualiteit.

Dit jaar is bepalend voor de teneur van de komende negen jaar. Dit is dus het moment om veranderingen aan te brengen en iets nieuws te ondernemen, bijvoorbeeld plannen waar je vorig jaar mee rondliep. Welke zaadjes wil jij deze cyclus laten ontkiemen en tot bloei brengen?

2: Coöperatie en evenwicht, partnerschap en samenwerking

Het tweede jaar heeft het zaadje hulp van interactie met anderen nodig, de zon, de aarde en het water. In ons leven betekent het tweede jaar van de cyclus op de een of andere manier met mensen samenwerken, onze grenzen bepalen, onszelf in termen van onze relatie met anderen definiëren. We vormen nieuwe banden, gaan nieuwe overeenkomsten aan en vormen nieuwe steungroepen. Samenwerken is het sleutelwoord dit jaar.

Dit is niet zo’n goed jaar om met veranderingen te beginnen, bekrachtig maar waar je vorig jaar mee begonnen bent. Laat de dingen maar naar je toekomen. Doe dit zonder druk uit te oefenen, je zou dan wel eens alles kunnen verliezen wat je gewonnen hebt. – als je druk uitoefent, kun je alles verliezen wat je gewonnen hebt.

Denk na over je zwakke en sterke kanten en realiseer je eens hoe andere mensen je zien. Er kunnen zich dit jaar schokkende perioden voordoen die met disharmonie, hindernissen en teleurstellingen gepaard gaan. Leer jezelf te beheersen als je je gevoelens van onzekerheid wilt verbergen.

3 – Vreugde , Expressie en Sensitiviteit

Het 3e jaar breekt het zaadje door het oppervlak naar het licht. Dit kan een tijd van zichtbaarheid en zorgvuldige groei betekenen. De uitloper is nog groen en kwetsbaar. Deze periode kan een gevoel van kwetsbaarheid met zich meebrengen. Ook kunnen er kunnen twijfels rijzen over allerlei zaken in je leven. Onze horizon verbreedt zich, we zien en ervaren meer.

Het is een jaar waarin je mentale capaciteiten en je intellect echt op dreef raken. Verspil geen energie aan emotionele schokken, maar leer er op een constructieve manier mee om te gaan. Zelfverbetering is het trefwoord van het jaar, naast het uitdrukking geven aan de vreugde van het leven.

4 – Stabiliteit en Ontwikkeling

In het vierde jaar van de scheppingscyclus wordt de uitloper dikker en zijn wortels graven dieper in de aarde. Dit is tijd om stabiliteit te grondvesten. Dit is niet de tijd voor uiterlijk vertoon, maar om ervoor te zorgen dat onze wortels sterk zijn. Dit is een tijd voor nadenken en reflectie, een tijd om vergeten zaken in te halen, een tijd om krachten te verzamelen en onze voorbereidingen af te ronden. Een jaar om de batterijen weer op te laden. Pas op je gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk.

Probeer geen grote veranderingen in je leven aan te brengen, want dat gaat misschien niet zo goed. Geef jezelf de kans om uit te rusten en te herstellen. Ga werken aan een stabiele basis waarop je je toekomst kunt baseren. Stel orde op zaken en zorg ervoor dat je klaar staat om nieuwe paden te verkennen als de gelegenheid zich voordoet.

Negeer je werk echter niet helemaal: zorg ervoor dat je je verplichtingen nakomt, maar verminder wel de druk door regelmatig ervoor te kiezen om plezier te maken.

5 – Vrijheid en Afwisseling

Het middelpunt van de cyclus van 1 tot 9. Het vijfde jaar van de cyclus gaat de boom bloeien en trekt ander leven aan, vogels, bijen en dieren uit het bos. Als ons werk grondig en de aarde vruchtbaar is geweest, als we de eerste vier jaar goed hebben gebruikt met onze arbeid, is dit de tijd van de kansen, van keuzes maken. De boomgaard draagt al vruchten. Dit is een tijd van viering.

Ga na wat je de afgelopen vier jaar geleerd hebt en laat het artistieke in jezelf ontwaken. Als je in een stad woont, kan een verblijf op het platteland heilzaam zijn. Als je niet verhuist, breek dan met oude gewoonten en probeer iets te gaan doen wat echt nieuw en vooruitstrevend is. Er komt dit jaar trouwens waarschijnlijk vanzelf wel een verandering, dus wacht je kans maar af. Maar word niet rusteloos – impulsiviteit kan je kansen op succes wel eens verkleinen.

6 – Verantwoordelijkheid, Dienstvaardigheid, Visie, Acceptatie

Het zesde jaar is een tijd om terug te geven, om de oogst te delen met iedereen die van de vruchten wil eten, om te schenken uit een plichtsgevoel en uit een verheven visie, om anderen in ons geluk te laten delen. Het is een tijd van vrijgevigheid en overvloed, maar ook een tijd om het grotere geheel van wat was, wat zal komen en wat aan gene zijde ligt, te accepteren en te waarderen.

De 6 staat voor thuis, gezin en verantwoordelijkheid. Dit is een uitstekend jaar om te trouwen, aan je huwelijk te werken of je te concentreren op de vreugde van een relatie. Ook zakelijke relaties kunnen het dit jaar goed doen en winst opleveren. Dit jaar is ook geschikt om een mooie sfeer om jezelf heen te scheppen. Ga door met de artistieke activiteiten waar je vorig jaar aan begonnen bent. Je leven is in beweging, ook al merk je dat misschien niet. Buiten het gezin veranderen de dingen erg langzaam, maar de harmonie die je thuis schept compenseert dat, waarbij er vaak een beroep op je wordt gedaan.

7 – Introspectie, Vertrouwen, Openheid

Het zevende jaar is een tijd om in dankbaarheid de Bron van alle vruchten van alle bomen te gedenken. Deze periode is niet zo doelgericht, het is een tijd voor genot en rust, een tijd om terug te kijken en te leren van de jaren die voorbij zijn: de creatieve impuls van het eerste jaar, het teamwork en de samenwerkingen van het 2e jaar, de kwetsbaarheid en twijfel die in het derde jaar zijn overwonnen, de hergroepeHier wordt nu de dankbaarheid voor dit alles aan toegevoegd, het inzicht hoe de voorgaande uitdagingen hebben bijgedragen aan het huidige moment.

Dit jaar staat in het teken van introspectie, bezinning en rust. Tijd voor het innerlijk en zelfondezoek. Overdenk je doelen en stel eventueel je koers bij. Steek tijd en energie in de ontwikkeling van je vaardigheden en het vergroten van je kennis. Neem eens de tijd om te overdenken waar het in deze wereld, en misschien ook wel in de volgende, over gaat. Dit is ook een goede periode om meer spiritueel inzicht te krijgen. Andere mensen vinden je waarschijnlijk wat in jezelf gekeerd, maar je bereid je gewoon op het volgende jaar voor, je maakt je op voor de strijd en legt de basis voor een mogelijke zakelijke expansie. Ontwikkel tegelijkertijd wel vertrouwen in jezelf en bewustzijn van hogere dingen.

8- Materieel succes, Prestatievermogen, Overvloed, Macht

Dit moet het oogstjaar zijn, want de 8 staat voor materieel succes en winst. Het achtste jaar levert degenen met de bereidheid en het gezag om te oogsten, overvloedige beloningen voor de voorafgaande zeven jaren op. De oogst is een directe afspiegeling van de kwaliteit van al het vorige. Alle plannen en ondernemingen waar je in het 1-jaar bent begonnen, moeten nu eigenlijk vrucht gaan dragen, vooral als je hard hebt gewerkt. Als er al een jaar is waarin je je doelen zou moeten kunnen bereiken, is het dit jaar wel. Je krijgt genoeg gelegenheden om op alle fronten vooruitgang te boeken en je moet de energie hebben om eruit te halen wat erin zit. Dit is niet het moment om te gaan dromen, maar om in actie te komen, waarbij je al je verworven kennis benut.

De boom is inmiddels hoog en sterk, volwassen, en wordt opw aarde geschat, klaar om van te oogsten. De herfstbladeren glinsteren als goud, als een regenboog, wanneer de winden der verandering gaan waaien en de nadagen van de herfst aankondigen.

9: Integriteit en Wijsheid

Het negende jaar markeert het einde van de cyclus en is het jaar van voltooiing, loslaten, stille reflectie die tot wijsheid leidt, een tijd om terug te kijken en te begrijpen dat aan alle cycli een einde komt, een tijd om weer opnieuw te beginnen. Binding neemt hier nooit de overhand, omdat alles voorbij gaat. De herfst is voorbij, en nu is het tijd om te ploegen, de grond om te woelen zodat we in de nieuwe lentecyclus opnieuw kunnen planten, met nieuwe hoop en kracht, om ons tijdens die nieuwe cyclus te verbeteren door de gewonnen wijsheid. De bitterzoete aanwezigheid van de winter brengt een periode van innerlijke stilte en bewegingsloosheid, terwijl we wachten totdat het licht weer komt.

Dit jaar zoek je uit wat je mee wilt nemen naar het 1-jaar van de nieuwe cyclus die het volgende jaar begint. Oude relaties waar eigenlijk geen leven meer in zit, zakelijke relaties die niet goed werken, allemaal dingen om te laten schieten. Er kunnen dit jaar grote veranderingen optreden in je leven.

Dit is ook bij uitstek het jaar om plannen te maken voor nieuwe dingen, maar niet om met de uitvoering ervan te beginnen. Het is geen goed jaar om te trouwen, maar je kunt in de laatste maanden, in de overlappingsperiode, wel de voorbereidingen treffen. 

Dag 268 – Numerologisch cadeautje: Jouw persoonlijke jaargetal – 365 Dagen Liefde.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s