Getallen met een boodschap

Een dik jaar geleden begon het mij op te vallen dat ik heel vaak dezelfde getallen zag, als ik op de klok keek. Ik ben me erin gaan verdiepen en ik begrijp dat er veel meer mensen zijn die getallen zien. Via google is er veel info te vinden over deze getallen. Als getallen vaak terugkomen in je leven, zo vaak dat het je op gaat vallen hebben ze een betekenis!
Ik heb ook gemerkt dat de getallen die je ziet veranderen, dit heeft te maken met de boodschap die ze hebben. Als je iets hebt geleerd, ga je andere getallen zien

Bepaalde dingen zijn in mijn leven al aan het veranderen door te vertrouwen op de boodschappen die de engelen ons geven dmv getallen.

Uiteraard zijn er nog veel meer manieren waarop je een boodschap, ingeving of antwoord kunt krijgen. Denk bv aan een liedje op de radio, dat net komt op het moment dat jij ergens mee zit. Let it be van de Beatles is voor mij een voorbeeld van een antwoord dat ik vaak heb hehoord in het verleden. Ik ben enorm dankbaar voor mijn antwoorden die ik mocht ontvangen, ik heb geleerd erop te vertrouwen en mijn leven is sinds ik leerde te vertrouwen enorm ten goede veranderd en nog dagelijks aan het veranderen…..

Deze onformatie is niet van mij maar van Quaris, via google te vinden. Met dank aan de schrijver van deeze zeer waardevolle uitleg….
Introductie

Er zijn gegarandeerd beschermengelen om je heen voor nu en voor altijd. je Engelen leiden je via gedachte en ze geven je ook tekens en dingen die je iedere keer zit Een favoriete manier van de Engelen is om je een getallen reeks og een getal te laten zien wat voor jou op dit moment belangrijk is om te ween of te ervaren in je leven.

Wanneer je een getallenreeks ziet, met name meer dan 1 keer kun je gaan kijken wat het zou kunnen betekenen, je kan deze getallen dan opzoeken en deze dan intrepeteren. Als je twijfelt over de betekenis volg en vertrouw dan op je eigen ingevingen.

De getallen van 0-999 hebben allemaal een betekenis en als je 4 cijferige getallen ziet kun je deze opdelen. Bijvoorbeeld 11:11 dat is dan 111 + 1 Dit is toevallig een getal wat veel voorkomt en wat ik zelf ook veel heb gezien.

111 Heeft dan de volgende betekenis: Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd. Het getal 1 heeft dan de volgende betekenis: We zijn alemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

Mijn intrepetatie van bovenstaande is dan dat er door het open gaan van een energetische poort voor jou als persoon je een nieuw stuk in je leven mag en kan creeeren en dat je in de opvolgende periode veel kan bereiken met gedachtekracht.

Getallen

Er komen natuurlijk veel getallen voor en daar kan je een hele website aan wijden, ik heb hieronder een aantal getallen neergezet die veel voorkomen. Mocht je iets anders willen weten dan kan je me altijd mailen. let wel een eigen gevoel en intrepetatie is heel belangrijk en dat je de getallen vanuit een eigen liefde en vanuit zuiverheid benadert.

00 De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

11 besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22 je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33 je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44 er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jouw, ( via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.

55 Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66 Hou je gedachte in deze periode op de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee bezig.

77 Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje..

88 Grote overvloed is je deel Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.

99 Ga aan de slag lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.

111 Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd.

222 Heb vertrouwen.Alles zal goedkomen.Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333 je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveau’s Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444 Duizenden Engelen omringen je op dit moment ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen alles is goed.

555 Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten.Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666 Het is tijd om je tot spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiele voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777 je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid nin succesvolle daden omgezet. Je plukt er de vruchten van. Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier aub mee door.

888 Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiele zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

999 Ga aan de slag lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aanm je heilige taak.

Hieronder nog enige uitleg over bijvoorbeeld bepaalde tijden die je vaak op de klok ziet.

12.12 uur is dus 121+2 Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren. 2 staat voor heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.

13.33 uur is dus 133 + 3
De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 uur is dus 141+4 Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. je hoeft dit proces niet te forceren. Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 uur is dus 151+5 Je gedachte manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevoordelijk voor een heilzame levensverandering Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats n je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 uur is dus 161+6 Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je je wenst, en dat is wat je ontvangt. 6 Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen om materiele zaken in evenwaicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 uur is dus 171+7 Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.

18.18 uur is dus 181+8 Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebty op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiele overvloed komt nu op je pad.

19.19 uur is dus 191+9 Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 uur is dus 202+0 Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur is dus 212+1 Geloof in de ideeen en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn alemaal 1 en daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen

22.22 uur is dus 222+2 Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur is dus 232+3 De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor De verlichte meesters zijn bij je in de buurt Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Hieronder nog enige getallen die veel voorkomen:

303 De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

404 God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

505 Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.

606 Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.

707 Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

808 Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.

909 Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

Bron: http://createmiracles.hyves.nl/blog/46909594/Getallen_met_boodschappen/F3IT/?pageid=5L1BRQSLN3KSGKGG0#

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s